Kdo jsem

I-nas-tym

POMÁHÁM LIDEM LÉPE KOMUNIKOVAT

Jmenuji se Zuzana a ráda pracuji s lidmi. Jsem šťastná máma dcery Aničky, klinická logopedka, lektorka kurzů pro rodiče a autorka projektů Logopedie JINAK a Máma logopedka. Moje práce je mojí zábavou.

Odborný profil

• 2015 Zvláštní kvalifikace pro úhradu výkonů K3, AKL ČR

• 2015 MZ ČR Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinický logoped.

• 2011 - 2014 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Subkatedra foniatrie, pedaudiologie a klinické logopedie, Žitná 24, 120 00 Praha 2. Zařazení do specializační přípravy 20. srpna 2011. Úspěšně vykonaná atestační zkouška v oboru klinická logopedie 27. listopadu 2014.

• 2006 - 2010 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií, obor LOGOPEDIE. Žižkovo nám . 5, 771 40 Olomouc. Státní závěrečná zkouška z logopedie, surdopedie, speciální pedagogiky a základů psychologie. Diplomová práce s názvem: „Balbutik na cestě k úspěšné logopedické intervenci.“

• 2009 Valdosta State University, College of Education , Department of Communication Science and Disorders, CSD Master´s Program. 1500N Patterson St.Valdosta, GA 31698, USA. Studium zaměřeno na Voice Disorders (poruchy hlasu), Augumentative and Alternative Communication (augmentativní a alternativní komunikace), Fluency Disorders (poruchy plynulosti řeči), Orofacial Anomalies/Syndrome Disorders (orofaciální anomálie a syndromové vady). Nad rámec studia kurz laryngoskopie.

• 2002 - 2006 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Komenského 169, 688 31 Uherský Brod.

Přehled absolvovaných kurzů v rámci postgraduálního vzdělávání

2017

16.6. - 17.6. 2017 2. Klinicko-logopedické sympozium, Diagnostika a léčba poruch plynulosti řeči z holistického pohledu, aktivní účast, workshop „Koktáš? Nezoufej! Skupinová terapie u dětí mladšího školního věku, Praha, AKL

2016

8.-9. 1. 2016 Senzoricko-senzitivní integrace v rehabilitaci poruch řeči a sluchu, Praha, HAMU

25.2.2016 Úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace Pohybem se učíme, Praha INVTS

9.-10.4 2016 Dyspraxie, Česká Asociace Dětských Bobath Terapeutů, Ostrava-Poruba, DRS při MNO p.o.

30.9.-3.12.2016 Certifikový kurz s akreditací MZ ČR Terapie orální pozice v klinické logopedii, Centrum Kociánka, Brno

23.-24.6 2016 Neurovývojová stimulace ve školní praxi, Praha INVTS

30.6-2.7 2016 1. Klinicko-logopedické sympozium, Diagnostika a léčba vývojových poruch řeči z holistického pohledu, Praha, AKL

2015

10.2. 2015 Postura, pohyb a zvuk v léčbě poruch komunikace, HAMU, Praha

24.4 – 25.4. ) 2015 Terapie koktavosti u starších dětí, mládeže a dospělých, AKL ČR, Kristen Richardt, Praha

2014

8.2. 2014 Terapie orální pozice I. Mgr. Červenková, Praha - LSMS

10.4 – 11.4. 2014 Neurogenní poruchy komunikace u dospělých č. 3201414

27.4.2014 Terapie orální pozice II. Mgr. Červenková, Praha – LSMS

19.5 - 23.5 2014 Specializační kurz v klinické logopedii IPVZ Praha

5.9 -1.11. 2014 Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace (certifikovaný kurz s akreditací MZ ČR pro obor Klinická logopedie)

2013

14.-15.3. 2013 X. Afaziologické sympozium

13.-17.5. 2013 Specializační kurz v klinické logopedii - Základní kmen

3.-4.10. 2013 Kognitivní poruchy a demence X. č. 4201314

8.-9.11. 2013 XXI. Konference Asociace klinických logopedů ČR

26.11. 2013 Základy zdravotnické legislativy

16.11. 2013 Poruchy polykání

18.-19.11. 2013 Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví

7.12. 2013 Management dysfagie v intenzivní péči č. 4201317

2012

27.-28.1. 2012 Afaziologie A - Základy klinické afaziologie č. 3201201

3.-4.2. 2012 Vývojová dysfázie č. 3201202

2.-3.3. 2012 Afázie I. č. 3201203

6.-7.4. 2012 Afázie II. č. 3201208

13.-14.4. 2012 Vady a poruchy sluchu č. 3201210

10.11. 2012 Celostátní foniatrický seminář zaměřený na opožděný vývoj řeči

21.-22.11. 2012 Cévní mozkové příhody č. 216022103

6.-7.12. 2012 Afaziologie B - Kognitivně neuropsychologický přístup č. 3201218

2011

6.-7.5 2011 Palatolalie č. 3201115

20.-21.5. 2011 Incipientní koktavost A č. 3201116

10.-11.6. 2011 Fixovaná koktavost B č. 3201117

24.-25.6. 2011 Vyšetřovací testy v klinické logopedii č. 3201118

11.-12.11. 2011 Myofunkční terapie

23.-24.11. 2011 Kurz - Jazyk a řeč č. 216012106

10.12. 2011 Kurzu pro foniatry a klinické logopedy se zaměřením na syndrom postižení č. 219112101

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

wwwwwwwwwwwwwwwwwww

První blok

Duis risus est, tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus.

Druhý blok

aaaaaaaaaNullam augue odio, elementum at est ut, eleifend ultrices lectus. Sed eget purus dui. Etiam sit amet convallis lectus. Suspendisse eget ex accumsan ex vulputate tempor et vel sem.

Třetí blok

Tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus.