Moje dítě má rozštěp

Moje dítě má rozštěp.

Pro správný příjem tekutin, potravy a správnou tvorbu většiny hlásek v českém jazyce je velmi důležitá správná funkce patrohltanového uzávěru. Jednoduše řečeno jde o „dotyk měkkého patra a hltanu“, který ve chvíli své aktivity odděluje dutinu nosní a ústní, čímž zabraňuje úniku vzduchu, tekutiny nebo potravy do nosu.

Při nedostatečné funkci patrohltanového uzávěru dochází k poruchám polykání a řeči. Ptáte se jak bude Vaše dítě jíst? Zatímco miminka s rozštěpem rtu bývají většinou před i po operaci rtu plně kojena, u miminek s celkovými rozštěpy, nebo s rozštěpem patra se to dařit nemusí. Vždy je ale šance krmit miminko maminčiným odstříkaným mlékem díky speciální láhvi – Haberman od firmy Medela, nebo speciální savičku NUK pro děti s rozštěpem patra. Není-li možné ani to, nevěšte hlavu. Nejste proto o nic horší mámou! Není tolik důležité, jestli své miminko krmíte mateřským, nebo kojeneckým mlékem. Důležité je to, že to děláte s láskou!

Děti s rozštěpem začínají většinou mluvit později. Často nevnímají rozdíl mezi svou řečí a řečí okolí, dokud je na to nezačne někdo upozorňovat, nebo dokud se nesetkají s posměchem. Hlas dětí s rozštěpem je typicky ostrý, vysoký až tlačený, bez přiměřeného zabarvení. Řeč je obtížně srozumitelná, protože zvuk hlásek je změněn únikem vzduchu do nosu. Vlastní vývoj řeči ale probíhá většinou stejně jako u zdravého dítěte – dítě dobře rozumí řeči, má dostatečnou pasivní a aktivní slovní zásobu, dobře se rozvíjí gramatická struktura jeho řeči.

U dětí s rozštěpem ale nastává problém při vývoji výslovnosti. V případě samohlásek AEIOU dochází k jejich „nosovému“ zabarvení. Nejvíce jsou zabarveny samohlásky I, E, U. Ze souhlásek jsou nejméně postiženy nosovky M,N a Ň, na jejichž tvorbě se dutina nosní fyziologicky podílí. Děti jsou také schopny dobře tvořit hlásky L, H a J, protože k jejich vytvoření není potřeba vytvářet tlak ústech. Jak už bylo řečeno výše - u dětí s rozštěpem nebo nedostatečnou funkcí měkkého patra dochází při snaze o udržení vzduchu v ústech k úniku vzduchu nosem. A to je problém! Pro správnou tvorbu většiny českých souhlásek je totiž potřeba vytvoření dostatečného tlaku vzduchu v ústech. Je-li tlak vzduchu v ústech pro tvorbu dané souhlásky nedostatečný, pak souhláska buď zcela zanikne, zní slabě, nebo zcela mění svůj zvukový dojem. Nejvíce narušené proto bývají hlásky P a B, které znějí jako M, dále hlásky T a D, které znějí jako N. Hlásky K a G a Ch bývají buď zcela vynechávány, nebo jsou nahrazovány „hrtanovým zvukem“. Problematická je i tvorba sykavek. Vibranty R a Ř většinou děti nezvládnou utvořit, protože nejsou schopny vytvořit dostatečný výdechový proud nezbytný k rozkmitání špičky jazyka. Řeč rozštěpových dětí často doprovází různé kompenzační mechanismy, kterými se snaží najít způsob jak zabránit nechtěnému úniku vzduchu nosem. Jde o souhyby, zdvihání ramen při řeči, zvýšení napětí svalstva v oblasti krku, vytahování nebo špulení rtů, chvění chřípí nosu, krčení čela, zužováním nosních otvorů.

U všech dětí s rozštěpem patra je důležité včasné zahájení logopedické péče. Je důležité pravidelně sledovat vývoj dítěte a funkci patrohltanového uzávěru při příjmu potravy a při řeči, protože růstem a vývojem může v postižených oblastech docházet ke změnám. Velkou výhodou jsou rané operace patra, které se v České republice provádí mezi 6. - 12. měsícem věku dítěte, tedy ještě před nástupem řeči. Cílem je vytvoření optimálních podmínek pro správný vývoj řeči. V rámci logopedické terapie se zaměřujeme na vhodnou stimulaci v orofaciální oblasti (tváře, rty, čelist, patro, jazyk). Do terapie zapojujeme dechová cvičení (správná dechová funkce, usměrnění výdechového proudu vzduchu, podpora dýchání nosem) a fonační cvičení (správný mechanismus tvorby hlasu, rezonanční cvičení), procvičujeme také obličejovou mimiku, eliminujeme narušené koverbální chování (kompenzační mechanismy). Při úpravě výslovnosti nejdříve upravujeme samohlásky a poté postupně souhlásky. Upravené hlásky se učíme správně používat v řeči. Zároveň sledujeme, zda nedochází k opožďování vývoje dítěte v jiných oblastech.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

wwwwwwwwwwwwwwwwwww

První blok

Duis risus est, tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus.

Druhý blok

aaaaaaaaaNullam augue odio, elementum at est ut, eleifend ultrices lectus. Sed eget purus dui. Etiam sit amet convallis lectus. Suspendisse eget ex accumsan ex vulputate tempor et vel sem.

Třetí blok

Tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus.