Kdo jsme

I-nas-tym_cb

S RADOSTÍ POMÁHÁME LIDEM LÉPE KOMUNIKOVAT

Zdravotní péči v oboru Klinická logopedie poskytujeme v Uherském Brodě od roku 2018.

Pracujeme s radostí a nápady v prostředí ambulance, která je přizpůsobená dětem i dospělým.

Svým pacientům a jejich blízkým nasloucháme, přistupujeme k nim individuálně empaticky celostně a s respektem.

Nabízíme podporu, náměty i inspiraci.

Věnujeme se pacientům s poruchami jazyka, řeči, sluchu a hlasu, s poruchami příjmu potravy a polykání.

Specializujeme se na ranou klinicko-logopedickou intervenci.

Při práci využíváme koncepty myofunkční terapie a orofaciální stimulace, speciální certifikované orálně-motorické pomůcky Talktools a AKR Therapeutic, prvky senzorické integrace, neurovývojové stimulace, ABA terapie, muzikoterapie a systém FORBRAIN, který využívá přirozenou smyčku zpětné vazby ke zlepšení dovedností, jako je plynulost řeči a porozumění, pozornost a paměť.

V rámci mezioborové spolupráce komunikujeme s lékaři, fyzioterapeuty, psychology a dalšími specialisty, s ranou péčí, pedagogy a poradenskými zařízeními, v jejichž péči jsou naši pacienti.

 

Mgr. Zuzana Blažková

 Zb_kruh

  

 

 

 

 

 

Odborný profil

• 2020 – doposud Klinická logopedie JINAK s.r.o. - klinický logoped, jednatel

• 2018 – 2020 Ambulance klinické logopedie JINAK, Uherský Brod

• 2014 – 2018 Logofon s.r.o., ambulance Mohelnice

• 2011 – 2014 Ambulance klinické logopedie Mohelnice

• 2015 Zvláštní kvalifikace pro úhradu výkonů K3, AKL ČR

• 2015 MZ ČR Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinický logoped.

• 2011 - 2014 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Subkatedra foniatrie, pedaudiologie a klinické logopedie, Žitná 24, 120 00 Praha 2. Zařazení do specializační přípravy 2011. Úspěšně složená atestační zkouška v oboru klinická logopedie 2014.

• 2006 - 2010 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií, obor LOGOPEDIE. Žižkovo nám . 5, 771 40 Olomouc. Státní závěrečná zkouška z logopedie, surdopedie, speciální pedagogiky a základů psychologie. Diplomová práce s názvem: „Balbutik na cestě k úspěšné logopedické intervenci.“

• 2009 Valdosta State University, College of Education , Department of Communication Science and Disorders, CSD Master´s Program. 1500N Patterson St.Valdosta, GA 31698, USA. Studium zaměřeno na Voice Disorders (poruchy hlasu), Augumentative and Alternative Communication (augmentativní a alternativní komunikace), Fluency Disorders (poruchy plynulosti řeči), Orofacial Anomalies/Syndrome Disorders (orofaciální anomálie a syndromové vady). Nad rámec studia kurz laryngoskopie.

• 2002 - 2006 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Komenského 169, 688 31 Uherský Brod.

Přehled absolvovaných kurzů v rámci postgraduálního vzdělávání

2024

15.4. 2024 Holistic Approach to NeuroDevelopment and Learning Efficiency 1. stupeň, Jana a Paul Baptie

15.3. 2024 Aplikace OPT v terapii artikulačních a fonologických poruch, AKL

8.3 - 9.3. 2024 Funkční dysfagie, AKL

19.1 - 20.1 Postavení zubů - celotělový a neurofunkční pohled, AKL

2023

2.11.2023 Akreditace pracoviště, AKL

2022

1.12. 2022 Jak lze pomoci ve zpřesňování artikulace za využití pomocných artikulačních znaků, Učení zABAvou (online)

30.11. 2022 Jak zlepšit výslovnost u dětí - ECHO A MUŠLE, Učení zABAvou (online)

25. - 26.11. 2022 Raná intervence pro děti od 3 do 6 let, Brno, AKL

1.10. 2022 Podpora sociálně přijatelného chování u dětí s PAS a jiných NVP (PBS) (online)

2021

26.3. 2021 Principy organizace času, sestavování denních režimů, CTA (online)

9.1., 16.1, 23.1. 2021 Optimální nastavení programů pro děti s PAS a jinými vývojovými poruchami dle jejich vývojových milníků I, Mgr. Dita Chapman, BCBA (online)

28.1. 2021 Problémy při čtení, psaní a pozornosti dítěte způsobené nejenom očními pohyby, Mgr. Andrea Košťálová (online)

18.3. 2021 Vady zraku promítající se do předškolního a školního vzdělávání. Zkřížená lateralita z pohledu ortoptisty. Specifika očních pohybů u dyslexie. Mgr. Andrea Košťálová (online)

2020

31.1. 2020 Tělo všemi smysly, ve vztahu k učení, Soňa Pekarovičová a Zuzana Blažková

1.12. 2020 Úvod do Aplikované behaviorální analýzy, Mgr. Radka Hájková (online)

2019

6. - 7.12. 2019 Senzomotorická & orofaciální stimulace u dětís neurovývojovým onemocněním, Adelaida Fabiánová

3.5. 2019 Fyziologický svalový souhyb v rehabilitaci oro-faryngo-laryngeální oblasti, Institut pro léčbu a výzkum poruch komunikace s.r.o.

2018

22.11. 2018 Před úsvitem, po ránu, F. Koukolík, PdF UPOL

2017

16.6. - 17.6. 2017 2. Klinicko-logopedické sympozium, Diagnostika a léčba poruch plynulosti řeči z holistického pohledu, aktivní účast, workshop „Koktáš? Nezoufej! Skupinová terapie u dětí mladšího školního věku, Praha, AKL

2016

8. - 9.1. 2016 Senzoricko-senzitivní integrace v rehabilitaci poruch řeči a sluchu, Praha, HAMU

25.2. 2016 Úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace Pohybem se učíme, Praha INVTS

9. - 10.4. 2016 Dyspraxie, Česká Asociace Dětských Bobath Terapeutů, Ostrava-Poruba, DRS při MNO p.o.

30.9. - 3.12. 2016 Certifikový kurz s akreditací MZ ČR Terapie orální pozice v klinické logopedii, Centrum Kociánka, Brno

23. - 24.6. 2016 Neurovývojová stimulace ve školní praxi, Praha INVTS

30.6. - 2.7. 2016 1. Klinicko-logopedické sympozium, Diagnostika a léčba vývojových poruch řeči z holistického pohledu, Praha, AKL

2015

10.2. 2015 Postura, pohyb a zvuk v léčbě poruch komunikace, HAMU, Praha

24.4 – 25.4. 2015 Terapie koktavosti u starších dětí, mládeže a dospělých, AKL ČR, Kristen Richardt, Praha

2014

8.2. 2014 Terapie orální pozice I. Mgr. Červenková, Praha - LSMS

10.4. – 11.4. 2014 Neurogenní poruchy komunikace u dospělých

27.4. 2014 Terapie orální pozice II. Mgr. Červenková, Praha – LSMS

19.5. - 23.5. 2014 Specializační kurz v klinické logopedii IPVZ Praha

5.9. - 1.11. 2014 Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace (certifikovaný kurz s akreditací MZ ČR pro obor Klinická logopedie)

2013

14. - 15.3. 2013 X. Afaziologické sympozium

13. - 17.5. 2013 Specializační kurz v klinické logopedii - Základní kmen

3. - 4.10. 2013 Kognitivní poruchy a demence X.

8. - 9.11. 2013 XXI. Konference Asociace klinických logopedů ČR

26.11. 2013 Základy zdravotnické legislativy

16.11. 2013 Poruchy polykání

18. - 19.11. 2013 Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví

7.12. 2013 Management dysfagie v intenzivní péči

2012

27. - 28.1. 2012 Afaziologie A - Základy klinické afaziologie

3. - 4.2. 2012 Vývojová dysfázie

2. - 3.3. 2012 Afázie I.

6. - 7.4. 2012 Afázie II.

13. - 14.4. 2012 Vady a poruchy sluchu

10.11. 2012 Celostátní foniatrický seminář zaměřený na opožděný vývoj řeči

21. - 22.11. 2012 Cévní mozkové příhody

6. - 7.12. 2012 Afaziologie B - Kognitivně neuropsychologický přístup

2011

6. - 7.5. 2011 Palatolalie

20. - 21.5. 2011 Incipientní koktavost A

10. - 11.6. 2011 Fixovaná koktavost B

24. - 25.6. 2011 Vyšetřovací testy v klinické logopedii

11. - 12.11. 2011 Myofunkční terapie

23. - 24.11. 2011 Kurz - Jazyk a řeč

10.12. 2011 Kurzu pro foniatry a klinické logopedy se zaměřením na syndrom postižení

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

wwwwwwwwwwwwwwwwwww

První blok

Duis risus est, tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus.

Druhý blok

aaaaaaaaaNullam augue odio, elementum at est ut, eleifend ultrices lectus. Sed eget purus dui. Etiam sit amet convallis lectus. Suspendisse eget ex accumsan ex vulputate tempor et vel sem.

Třetí blok

Tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus.